پروردگارا، من در كلبه فقيرانه خويش چيزي دارم كه تو در عرش كبريايي خود نداري

من در اين جا چون تويي دارم و تو در آن جا چون خود نداري
 

 

 

 

يه گوشه از لطف خدا

وختی میخای ادمای دور و برت و بشناسی یه "نع" بهشون بگو عجیب فرمول خوبیه همه چیو کاملن واضح و روشن بهت نشون میده. . . پ.ن: یاد بگیریم مساعل شخصی ادما به هیشکی هیچ ارتباطی نداره حتی شما دوست عزیز
نوشته شده در ۳ آبان ۱۳٩٤ساعت ٦:٢٢ ‎ق.ظ
مهرداد
                                                                                           برايم شمعي روشن كن (شمع)

 

 

مهمترین لحظه زندگی اون لحظه ایست که ذهنت خارج از گذشته و بدور از آینده باشه.

تو حال زندگی کن در تنهایی,‌ لذتش بیشتره.


نوشته شده در ۱٦ آذر ۱۳٩۳ساعت ٩:٤٦ ‎ب.ظ
مهرداد
                                                                                           برايم شمعي روشن كن (شمع)

ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﻢ ﻧﺮﺳﺪ ﻣﺎﻩ ﺑﻠﻨﺪﻡ

اﻧﺪﻭﻩ ﺑﺰﺭﮔﻲ اﺳﺖ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﻲ ﭼﻪ ﻧﺒﺎﺷﻲ...


نوشته شده در ۱٤ مهر ۱۳٩۳ساعت ٦:٤٧ ‎ب.ظ
مهرداد
                                                                                           برايم شمعي روشن كن (شمع)

ﮔﺎﻫﻲ ﻭﻗﺘﺎ اﺯ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﻴﺸﻢ...

اﺯ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ اﻳﻦ ﻫﺴﺘﻲ...

اﺯ ﻫﻤﻪ ﺁﺩﻣﺎ...

اﺯ ﺁﺯاﺭﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺪﻥ...

اﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﺁﺯاﺭﻫﺎﺷﻮﻥ و ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻴﻜﻨﻢ...

اﺯ ﺧﻮﺩ ﺧﺪا ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺭاﺯ و ﺭﻣﺰ ﻫﺴﺘﻲ ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﻛﺮﺩﻩ...

ﮔﺎﻫﻲ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺁﺩﻣﺎﺵ ﺑﺪﺟﻮﺭﻱ ﺧﺴﺘﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﻴﺸﻪ...

اﻣﺎ اﺯ ﺧﺪا ﻛﻪ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﻴﺸﻢ ﻳﻪ ﻓﺮﻗﻲ ﺩاﺭﻩ,

اﻳﻨﻜﻪ اﻭﻥ ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ اﺯ ﻣﻦ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﻤﻴﺸﻪ...

ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻬﻢ اﻣﻴﺪ ﺩاﺭﻩ ﺣﺘﻲ اﮔﻪ ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎﺭا ﺭﻭ اﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻡ...

اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﺧﻮﺷﻢ ﺑﻴﺎﺩ ﭼﻪ ﻧﻪ, اﻭﻥ ﺧﺎﻟﻖ ه و ﻣﻦ ﺑﻨﺪﻩ,

اﻭﻥ ﻟﻂﻒ ﻣﺴﻠﻤﻪ و ﻣﻦ ﺩﺭ ﺑﺮاﺑﺮﺵ ﻫﻴﭻ, ﻫﻴﭻ ﻣﻂﻠﻖ.

ﺧﺴﺘﻪ اﻡ. اﻧﻘﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﻝ ﻧﺪاﺭﻡ ﺑﮕﺮﺩﻡ ﺗﻮ ﺫﻫﻨﻢ و ﺩﻟﻴﻠﺶ ﺭﻭ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻢ...

اﻧﻘﺪ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﺣﺎﻝ ﻧﺪاﺭﻡ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩﺵ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻢ...

اﻧﻘﺪ اﻻﻥ ﺣﺎﻝ ﻧﺪاﺭﻡ اﺩاﻣﻪ ﺑﺪﻡ.


نوشته شده در ٢٧ شهریور ۱۳٩۳ساعت ٢:۱٠ ‎ب.ظ
مهرداد
                                                                                           برايم شمعي روشن كن (شمع)

 

 

 

.

دلم تنگ شده...

برای خودم.

برای تو.

دلم تنگ شده. برای سادگی و آرامش.

برای فکرا و آرزوهایی که نتونستیم و نمیتونیم از تو ذهنمون بیرون بیاریم و واقعیشون

کنیم.

دلم تنگه...

 

 

.


نوشته شده در ٢٢ فروردین ۱۳٩۳ساعت ٩:٤٥ ‎ب.ظ
مهرداد
                                                                                           برايم شمعي روشن كن (شمع)