دل خوش

 

 

.

جا مانده است

چیزی جایی

که هیچ گاه دیگر

هیچ چیز

جایش را پر نخواهد کرد

نه موهای سیاه و

نه دندانهای سفید

 

 

حسین پناهی

 

 

...

پ.ن

هروخت هنگام اوتول رانی متوجه شدین که مابین دوتا خانوم قرار گرفتین یعنی هم اوتول

جولویی هم اوتول پشتی خانوم هستن در سریع ترین زمان ممکن با زدن راهنما از

مهلکه فرار کنید تا دچار مسائلی نگردید...

 

.

.

/ 1 نظر / 6 بازدید
باباعظیمی

روز تنهایی من... روز نیلوفری یاد تو بود یاد لبخند نگاهت ... یاد رویایی آغوش تو بود روز تنهایی من... چهره سرد زمین یخ زده بود گره مردمك چشم تو باز به نگاه شب تنهاییمان زل زده بود روز تنهایی وغم.! قدر دلتنگی من... آســـمان پــیدا بود