... و برگشتی در کار نیست.

 

 

.

اونی که زود میرنجه 
زود میره، زود هم برمیگرده.
اما اونی که دیر میرنجه
دیر میره، اما دیگه برنمیگرده...   .

/ 3 نظر / 7 بازدید
شبنم

وای چی گفتی. من خودم از دسته اولم ولی تجربه بودن با دسته دوم روهم دارم . خیلی بده

الهام

توکه زود می شکنی......زود می روی......زود بر می گردی، نازنین!! چه حاجت که باشی یا نباشی!!!