بزرگ

 

 

 

.


دل آدما به اندازه حرفاشون بزرگ نیست
ولی حرفی که از ته دل باشه
میتونه آدم بزرگی بسازه!     .

/ 2 نظر / 7 بازدید

درود بر کسانی که از پاکیشان دوستی آغاز می شود، از صداقتشان دوستی ادامه می یابد و از وفایشان دوستی پایانی ندارد .