انقد...

 

 

.

 

فقط.

انقد دوس دارم گاهی روزا بیای خونه...

بشینیم با همدیگه کتاب بخونیم.

هرکی یه کتاب واسه خودش.

بعدشم برای هم تعریف کنیم از کتابایی که خوندیم.

تو بگی و من بگم.

فقط.

انقد دوس دارم آدما وختی میرن خونه همدیگه در مورد کتابایی که خوندن باهم حرف

بزنن و داشته هاشون و از کتاب واسه هم "شر" کنن.

انقد دوس دارم آدما با هم حرف بزنن و درست حرف بزنن. 

بدون هیچ سوْ برداشتی

فقط.

 

.

فقط...

 

.

/ 1 نظر / 7 بازدید
مهم نیست

باورت نمیشه برای اولین بار در عمرم می بینم کسی این فرهنگ رو داره!!! درود بر شما