روزت مبارک مرد...

.


مردان هم قلب دارن
فقط صدایشان، یواش تر از صدای قلب یک زن است!   مرد ها هم در خلوتشان برای عشقشان گریه میکنند!

شاید ندیده باشی؛ اما همیشه اشک هایشان را در آلبوم دلتنگیشان قاب میکنند!

هر وقت زن بودنت را میبینم؛ سینه ام را به جلو میدهم،صدایم را کلفت تر میکنم

... تا مبادا...لرزش دست هایم را ببینی !

مرد که باشی ... دوست داری ... از نگاه یک زن مرد باشی ..! نه بخاطر زورِ بازوها .

/ 3 نظر / 8 بازدید
آ.ج خاموش

بسیار زیبا بود دوست عزیز.... راستش ناگفته های زیادی نزد قلب هایمان است که اگر گفته آید زندگی ز ن د گ ی میشود..... و ما م ا ....

سمیرا

چه خوب بود... خوشمان آمد