کوچک ...( از منظر وجودی)

 

.

آهای قدیسه/قدیس کوچک که محل موعظه و فریب و دروغگویی ات را عوض نموده ایی

لااقل برای موعظه شونده/شوندگان جدیدت عطری جدید بر خود بنما...

زیرا که بوی فساد همخوابگی نامشروع میدهی.

بگذار تا اطرافیانت دمی بیشتر فریب ظاهرفریبی و دروغ هایت را بخورند...

این بوی اشمئزاز را برای اندک زمانی هم که شده لاپوشونی بنما.

بوی فسادت این  دیر  را مملو است.

به ناپاکی ات    سو   گند    از  این  دیر  گذر منما...

 

 

.

/ 0 نظر / 8 بازدید