عدالت...

 

 

.

عدالت قابل یاد دادن نیست.

هر کاری که انجام می دهیم نتیجه آنرا خواهیم دید.

خطاهایی که از ما سر می زند تبدیل به تازیانه هایی برای مجازات ما می گردند.

 

.

شکسپیر

.

/ 0 نظر / 6 بازدید