تو...

 

 

.

صدای پایت را می شنوم

مثل باران می آیی، نرم و آرام

قطره قطره می باری و من سبز تر

سبز می شوم از قطره هایت

 

.

مثل باران می آیی...

 

 

.

ابراهیم نبوی 

/ 2 نظر / 7 بازدید
نرگس

بلا کی مثل باران می آید؟؟ خوش به حالش [نیشخند]