خاستگاه داوری...

 

 

 

.

 
جوهر اصلی انسان عبارت از تفکر، آگاهی و عقل نیست. این خطای کهن فلسفی باید از میان برداشته شود. شعور فقط قشر فوقانی وجود ما را تشکیل می دهد. داوری های ما معمولا در اثر توالی افکار روشن و طبق قوانین منطق به وجود نمی آیند، اگرچه خود به این واقعیت آگاه نیستیم. افکار ما از عمق وجود ما و تحت تاثیر انگیزه ها و خواهش های نهاد ما ایجاد می شوند.
 
 
 
 
 
 
 
 
شوپنهاور 
 

/ 1 نظر / 8 بازدید
زوربا

افکار ما از عمق وجود ما و تحت تاثیر انگیزه ها و خواهش های نهاد ما ایجاد می شوند. ............ این برای من و تو صادقه... اما نظر فلاسفه از خرد یک خرد مجرد هست نه اونچیزی کهما توی سمون هست و خودمون رو باهاش عقل کل میدونیم... مهرداد جان از اینکه بعد از مدتها دیدم هنوز مینویسی خیلی خوشحال شدم.. با سلام