فید رو بک کن به قدیمیشن...

 

 

 

 

.

گاهی! باید سپاسگذار اون بوته ای باشیم که با خارهاش دست ما رو خراشید...

زیرا که زخم خار او ما رو از زخم نیش ماری که در کمین نشسته بود رهایی بخشید.

 

.

/ 3 نظر / 9 بازدید
الهام

منظور؟

سارا

اگزکتلی، هر کاری کردم اینگیلیش نشد که نشد