مفت...

 

 

.

همیشه وختی دیگران میگن درسته. وحی منزله.

اما وختی تو میگی میشه حرفه مفت.

جون من تو هم همینو میگفتیا اما حرفای تو مفت بود.

 

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
سپیده

عجبا!!!!