حق است...

 
 
 
 
 
 
ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ ﺩاﺩ
ﺗﺎﻭاﻥ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﻫﺎ ﺭا...
ﺣﻖ اﺳﺖ!
 
/ 1 نظر / 17 بازدید
یه غریبه آشنا

نمیدونم چرا بعد از سالها یاد این جا افتادم و نمیدونم چرا دلم خواست بدونم اوضاع و احوالت چگونه است!!! پدرتون خوبن؟ خواهرها و برادرتون خوبن؟ خودت خوبی؟ کار و کاسبی چطوره؟ دوست داشتی شرکت بزنی و دستت رو بزنی به کمرت و دستور بدی، حالا شرکت زدی!!! موفق شدین خونه پدریتون رو بکوبید و بسازید؟ ازدواج کردی؟ بچه داری؟ خوشبخت هستی؟ (اوه اوه اوه الان میگی این فضول کیه؟ همین جوری یه دفعه کنجکاو شدم.) در کل هر کجا هستی سلامت باشی و تندرست و خدا رحمت کنه مادرتون رو.