گاهی...

 

.

لازم است گاهی عیسی باشی
ایوب باشی
و بالاخره لازم است گاهی از خود بیرون آیی و از فاصله ای دورتر به خودت بنگری   و با خود بگویی:   سالها سپری شد تا آن شوم که اکنون هستم ...

آیا ارزشش را داشت؟
.

/ 1 نظر / 6 بازدید
الهام

خیلی قشنگ بود.....ذوستی دوس داشت [لبخند]