الهی! هر که را عقل دادی چه ندادی...

 

.

..

.

خدایا : عقیده مرا ازدست " عقده ام"مصون بدار.


خدایا : به من قدرت تحمل عقیده "مخالف" ارزانی کن .

 
خدایا : رشدعقلی وعلمی مرا از فضیلت "تعصب" "احساس" و "اشراق"

محروم نساز.

 
خدایا : مرا همواره اگاه وهوشیار دار تا پیش ازشناختن درست وکامل

کسی قضاوت نکنم.


خدایا : جهل آمیخته باخودخواهی و حسد مرا رایگان ابزار قتاله دشمن

برای حمله به دوست نسازد.


خدایا : شهرت منی را که:"میخواهم باشم" قربانی منی که " میخواهند

 باشم" نکند.

 
خدایا : درروح من اختلاف در "انسانیت" را به اختلاف در فکر واختلاف در

رابطه با هم میامیز. آن چنان که نتوانم این سه قوم جدا از هم را باز

 شناسم.

 
خدایا : مرا به خا طر حسد کینه و غرض عمله در امان دار.

 
خدایا : خودخواهی را چندان درمن بکش تاخودخواهی دیگران را

احساس نکنم واز آن در رنج نباشم.


خدایا : مرا در ایمان " اطاعت مطلق بخش تا در جهان عصیان مطلق"

باشم.

 
خدایا: « تقوای ستیزم» بیاموز تا درانبوه مسوولیت نلغزم و از تقوای

پرهیز مصونم دار تا در خلوت عزلت نپوسم.

 
خدایا : مرا به ابتذال آرامش و خوشبختی مکشان. اضطرابهای بزرگ

غمهای ارجمند و حیرتهای عظیم را به روحم عطا کن. لذت ها را به

بندگان حقیرت بخش و دردهای عزیز بر جانم ریز.( برگرفته از نیایش نامه دکتر علی شریعتی )

/ 5 نظر / 8 بازدید
مهرداد

مردی بوده ام از مردم و میزیسته ام در جمع و اما مردی نیز هستم در این دنیای بزرگ که در آنم و مردی در انتهای این تاریخ شگفت که در من جاری است و نیز مردی در خویش و در یک کلمه مردی با بودن و در این صورت دردهای وجود، رنج های زیستن، حرف زدن انسانی تنها در این عالم ، بیگانه با این «بودن»!

هديه

سلام عزيزم عالي بود بهم يه سر بزن.[گل]

کولی

وااااااااااااای مهرداد کم کم یادم رفته بودی چه خوشحال شدم دیدمت[شوخی]