بعلهههه...

 

 

.
همیشه ببینین تو چه موقعیت زمانی وارد زندگی آدما میشین ، بیشتر اوقات شما یه

وسیله میشین ؛ برای فراموش کردن عشق قبلی ... !!!

 

 

(زندگی کتابی است پرماجرا،هیچگاه آنرا به خاطر یک ورقش دور مینداز)

 

 

 

 

.

/ 0 نظر / 7 بازدید