بل ا خره!

 
 
.
بلاخره همه یک روزی می میرند و صد سال که بگذرد ، دیگر هیچ کس درباره ی این
که دیگران که بودند و چطور مردند سوال نمی کند،

پس بهتر است همان طور که دلت می خواهد زندگی کنی و همانطور که دوست
داری بمیری!
.

گریه آرام
کنزابورو اوئه
/ 0 نظر / 9 بازدید