دلتنگی...

 

 

 

.

دلم تنگ شده...

برای خودم.

برای تو.

دلم تنگ شده. برای سادگی و آرامش.

برای فکرا و آرزوهایی که نتونستیم و نمیتونیم از تو ذهنمون بیرون بیاریم و واقعیشون

کنیم.

دلم تنگه...

 

 

.

/ 3 نظر / 16 بازدید
zorba

خاطره ی قدیمی...... سلام

ملیحه

دلم تنگه .... طاعات قبول [لبخند][گل]

خبر ازدواجت خیلی خوشحالم کرد. اقا تبریک