فید بک تو سورال ماند لیدر...

..

.

آدم های ساده را دوست دارم

    همان ها که بدی هیچکس را باور ندارند

    همان ها که برای همه لبخند دارند

    همان ها که همیشه هستند برای همه هستند

    آدم های ساده را باید مثل یک تابلو نقاشی ساعت ها تماشا کرد

    عمرشان کوتاه است!!!

    بس که هرکسی که از راه میرسد

    یا ازشان سو استفاده میکند

    یا زمینشان میزند

    یا درس ساده نبودن بهشان میدهد

    آدم های ساده را دوست دارم

    بوی ناب " آدم " میدهند

 

.

 

.

بارون میاد، شرشر... میرم که قدمکی بزنم واسه خودم فقط خودم تا خیس بشم خیس خیس...

/ 3 نظر / 10 بازدید

فوق العاده بود.. خیلی خیلی دوستش دارم....

سارا

سلام ... این جور ادما خیلی نایابن!! هیچ دیدیشون؟ میگما مهردادی ژستای قبلیتو می دیدم یکم شاد تر بنویس پسرم دلم پوکید[نگران]

سارا

ژست نه پست[پلک]