کاش میشد برم اونجا...

 

.

چن وخ پیش یه برنامه از ناسا میدیدم در مورد مریخ.

میگف یه زمانی تو مریخ اقیانوس های فراوانی بوده و الان هیچ موجود زنده ایی توش

نیس.

این احمقا هم دارن در به در دنبال موجود زنده میگردن.

موجودایه زنده زمین چه غلطی کردن که اونجا هم دنبال موجود زندن.

کاش میشد برم اونجا.

تنهای تنها.

هیچ عوضی هم بنام موجود زنده نباشه.

خدا هم که اونورا کاری نداره، خدا هم نباشه. راحت واسه خودم باشم.

خودم باشم و خودم.

بدون هیچ عوضیه زمینی.

از زمین خسته شدم.

باید با ناسایی ها وارد مذاکره بشم ببینم میشه سیاره مو عوض کنم و گورم و گم کنم

برم یه سیاره دیگه. البته یه جایی که هر از گاهی یه سیاره نورد و از این مزخرفات هم

نباشه ها.

خودم باشم و خودم.

استفراغ کردن از این زمین و زمینیا شده کار هر لحظه ام.

من اگه میدونستم زمین همچین لجنزاریه گه میخوردم بیام زمین، میرفتم یه سیاره دیگه

و آدم فضایی میشدم.

شرف داشت به زمین و آدم زمینی شدن.

بالا غیرتت! دفعه بعد که با گل داشتی بازی میکردی و هوس کردی آدم بسازی از من

بپرس که کجا دوس دارم برم.

 

.

/ 3 نظر / 18 بازدید

بنظر بنده اگه اسموبلاگتو بداری غلط کردم بهتره.حیف اسم خدای رحمانه که به خلقت عظیمش بگی گل بازی یکم کتاب بخون

فیلسوف

سلام به عکس اینایی که گفتی معلومه خیلی زمینیها رو دوست داری و الا نمیومدی اینجا!؟ فقط فکر کنم کمی تنهایی،شایدم عصبانی! بم سر بزن

یه غریبه آشنا

باز چی شده!!! [متفکر]