خدایا ازت ممنونم...

 

.

خدایا ازت ممنونم که نمیذاری گول موجودات به ظاهر زرنگ رو بخورم و همه چی شونو  

تو یه موقعیتی واسم رو میکنی.

موجوداتی که رل آدم رو خوب بازی میکنن.

موجوداتی که فک میکنن پنهان کاری رو خوب بلدن اما نمیدونن تو بر هر پنهانی آگاهی و

روزی تمام این پنهان کاری ها رو به همه نشون میدی و ...

خدایا ازت بابت خیلی چیزایی که خودم و خودت میدونیم ممنونم.

خدایا ازت ممنونم...

 

.

/ 1 نظر / 9 بازدید
shahrokh

fekr mikonam vaghte zan gerftanete!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![نیشخند][نیشخند]