پاداش...

 

 

.

زندگی یک پاداش است، نه یک مکافات.

فرصتی است کوتاه تا ببالی، بیابی، بدانی، بیندیشی، بفهمی و زیبا بنگری و در نهایت

در خاطره ها بمانی...

 

.

/ 0 نظر / 9 بازدید