پریود...

 

.

گاهی وختا همینجوری نشستی داری زندگیتو میکنی یهویی یه موردی پیش میاد که

مختو پریود غیر قابل پیش بینی میکنه.

تو هم که آمادگیشو نداری اونوخ گه زده میشه به کل سیستم مخی ت.

خوب میشد اگه یه وخ که سیستمت دچار تعمیر بود کلا ویندوز و عوض کنی و تمام

پارتیشن بندی ها رو تغییر بدی و از سیستم قبلی هیچی نمیموند.

هر چی هیستوری میستوری بود و پاک میکردی و نمیذاشتی این هیستوریایه بدرد نخور

سیستمت و قرمز کنه تو زمان پریودی ناخواسته.

دلم یه سیستم بدون هیستوری میخواد.

دله دیگه. زر مفت زیاد میزنه.

 

.

/ 0 نظر / 17 بازدید